Zarządzanie Projektami Infrastrukturalnymi w Budownictwie Kolejowym

Charakterystyka studiów

Studia Podyplomowe "Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym" Politechniki Warszawskiej mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy o drogach szynowych, ich modernizacji oraz zarządzaniu projektami i planowaniu inwestycji w budownictwie kolejowym.

Studia przeznaczone są dla osób dążących do podwyższenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych. Szczególnie przy braku wykształcenia kierunkowego lub braku doświadczenia w pracy przy zagadnieniach kolejowych czy zarządzania projektami. Adresatami studiów są absolwenci studiów kierunku budownictwo, architektura, transport, inżynieria środowiska, kierunków ekonomicznych, finansowych i prawnych.

Program studiów obejmuje zarówno wykłady, jak i ćwiczenia oraz ćwiczenia projektowe, co gwarantuje, że absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę na poziomie zaawansowanym do projektowania, budowy i eksploatacji obiektów inżynierii komunikacyjnej, a w szczególności obiektów tworzących infrastrukturę transportu szynowego (kolej, metro i tramwaj). Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych profesjonalistów i nauczycieli akademickich.

Wiedza i umiejętności absolwenta tej specjalności są związane z następującymi dziedzinami:

•   Konstrukcja nawierzchni kolejowej na modernizowanych liniach kolejowych;

•   Konstrukcja podtorza kolejowego na modernizowanych liniach kolejowych;

•   Układ geometryczny torów na modernizowanych liniach kolejowych;

•   Podstawy technologii robót modernizacyjnych infrastruktury torowej;

•   Modernizacja kolejowych obiektów inżynieryjnych;

•   Podstawy modernizacji infrastruktury trakcyjnej na liniach kolejowych;

•   Podstawy modernizacji urządzeń sterowania ruchem pociągów (SRK);

•   Interoperacyjność kolei w Unii Europejskiej;

•   Przepisy prawne związane z projektowaniem infrastruktury kolejowej;

•   Przetargi;

•   Zarządzanie potencjałem ludzkim w budownictwie;

•   Ryzyka kontraktowe w budownictwie;

•   Kosztorysowanie i harmonogramowanie w budownictwie;

•   Bezpieczeństwo pracy w budownictwie.

 

Studia trwają dwa semestry, każdy po 96 godzin zajęć. Przedmioty zostały pogrupowane, tak aby tworzyły spójne bloki tematyczne. Podczas semestru I omawiane są zagadnienia techniczne z zakresu dróg szynowych, semestr II w całości poświecony został problematyce ekonomiczno-prawnej.

Ukończenie studiów podyplomowych wiąże się z uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego w formie testu (po 2 z każdego omawianego na studiach przedmiotu) przeprowadzonego na zakończenie II semestru, a tym samym studiów. Jako potwierdzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej.

Opłata za studia wynosi 7800 zł (za dwa semestry).

 

Organizatorem studiów jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, który powstał w 1915 roku jako jeden z trzech najstarszych wydziałów uczelni. Posiada on doświadczoną i profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną - co roku powstaje tutaj kilkadziesiąt publikacji przedstawianych na konferencjach zarówno w kraju, jak i za granicą oraz kształci się około 2000 studentów rocznie.

 

Copywrite © 2014 - 2021 - Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności.