Zarządzanie Projektami Infrastrukturalnymi w Budownictwie Kolejowym

Dydaktyka

a. ocenę programu kształcenia pod kątem zapewnienia stopnia realizacji celów programu kształcenia oraz osiągania przez słuchaczy przyjętych efektów kształcenia

•   analizę stosowanych sposobów i form weryfikacji efektów kształcenia oraz metod nauczania;

•   analizę sylabusów oraz stopnia realizacji zakładanych efektów kształcenia studiów podyplomowych przez moduły kształcenia;

•   zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy;

•   adekwatności przypisania punktów ECTS do modułów programu kształcenia;

b. ocenę kadry - prawidłowości doboru i liczby osób realizujących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych dla uzyskania zakładanych efektów kształcenia i zapewnienia właściwej jakości kształcenia;

c. ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych;

d. ocenę dostępności informacji o studiach odpowiednio dla słuchaczy lub kandydatów, w tym:

•   planowanych efektów kształcenia programu studiów podyplomowych;

•   zasad studiowania (zasady rekrutacji, plan studiów, zasady rejestracji);

•   informacji o przedmiotach (efekty kształcenia, treści przedmiotu, zasady zaliczania przedmiotu, informacja o prowadzących - godziny konsultacji itd.);

•   warunki ukończenia studiów podyplomowych.

Bieżący nadzór nad zapewnieniem jakości procesu dydaktycznego sprawuje kierownictwo studiów podyplomowych, które podczas spotkań ze słuchaczami zapoznaje się z ich opinią na temat jakości prowadzonych studiów podyplomowych.

Jakość procesu dydaktycznego może być również weryfikowana poprzez proces ankietyzacji uczestników studiów podyplomowych.

 

Copywrite © 2014 - 2021 - Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności.