Zarządzanie Projektami Infrastrukturalnymi w Budownictwie Kolejowym

Rekrutacja

Adresatami studium są absolwenci studiów kierunku budownictwo, architektura, transport, inżynieria środowiska, kierunków ekonomicznych, finansowych i prawnych.

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny, bądź tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym państwie. W procesie rekrutacji w przypadku przedstawienia przez kandydata dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów za granicą, stosuje się zapisy art. 191a ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" w celu stwierdzenia czy uzyskane wykształcenie uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych.

 

Warunki przyjęcia

O przyjęciu na studia decyduje kolejność dostarczenia kompletu dokumentów do sekretariatu studiów. Uczestnikami studiów mogą być wyłącznie osoby posiadające wyższe wykształcenie (co najmniej: inżynierskie lub licencjackie).

Limit miejsc: 30 osób.

Ponieważ z doświadczenia wiemy, że większość z Państwa zgłasza chęć uczestnictwa w studiach na kilka dni przed zamknięciem rekrutacji, zachęcamy Państwa do jak najwcześniejszego przesyłania dokumentów, co ułatwi załatwienie niezbędnych formalności i pozwoli uniknąć rozczarowań spowodowanych wyczerpaniem limitu miejsc.

 

Zapisy

1. Przesłanie pocztą lub kurierem na adres:

Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
ul. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

 

2. Dostarczenie osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym z sekretariatem studiów:

tel.: +48 698 864 294

UWAGA: Otrzymanie dokumentów potwierdzimy e-mailem lub telefonicznie.

 

Lista dokumentów niezbędnych do zapisania się na studia - menedżer rejestracji

 

Opłaty

 

Faktury

Zapytania odnośnie wystawiania faktur VAT prosimy kierować na adres email: e.sas@il.pw.edu.pl

 

Copywrite © 2014 - 2021 - Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności.