Zarządzanie Projektami Infrastrukturalnymi w Budownictwie Kolejowym

Zasady studiowania

Ogólne zasady studiowania reguluje Regulamin Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.

 

Warunki przyjęcia

Udział w Studiach brać mogą absolwenci studiów wyższych I stopnia (inżynierskie, licencjackie) lub II stopnia (magisterskie), zgodnie z § 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej. Przyjęcia następują w kolejności dostarczenia oryginału kompletu dokumentów do sekretariatu studiów.

Limit miejsc: 30 osób.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym"

1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów, w tym:

•   zaliczenie wszystkich zajęć praktycznych (ćwiczeń i zadań projektowych),

•   zdanie wszystkich egzaminów/testów zaliczeniowych.

2. Zdanie egzaminu końcowego. Egzamin końcowy ma formę testu zamkniętego, obejmującego wiedzę z całego zakresu studiów.

 

Absolwenci studiów otrzymują wydane przez Politechnikę Warszawską świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w danym zakresie.

 

Uczestnictwo w zajęciach

Obecność na ćwiczeniach i ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa w zakresie niezbędnym do zaliczenia zajęć (szczegółowe warunki uczestnictwa przekażą prowadzący poszczególne zajęcia). Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach potrzebne jest tylko wtedy, gdy nieobecność uniemożliwiła zaliczenie zajęć praktycznych; w takiej sytuacji wyznaczany jest indywidualny sposób zaliczenia tych zajęć.

Prowadzący przedmiot przedstawia uczestnikom na pierwszych zajęciach:

•   program i zalecaną literaturę;

•   regulamin przedmiotu, w tym formę zaliczenia wraz z zasadami oceniania.

 

Copywrite © 2014 - 2021 - Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności.